REKONŠTRUKCIE BYTOV

Postup práce

Pred začiatkom prác treba v byte všetko pozakrývať. Pri rekonštrukčných prácach vzniká vysoká prašnosť, čo by mohlo niektoré vaše veci znehodnotiť.

Pracovná doba po dohode s majiteľom, s pravidla od 7.30 hod. do 19.30 hod.

Postup rekonštrukčných prác:

1.Zahájenie prác, búracie práce
Tieto práce zahŕňajú: dovoz stavebného materiálu na začatie prác, likvidáciu starého jadra, osekanie obkladov, dlažby, demontáž starých vodovodných rozvodov. Vymurovanie hrubej stavby – jadra.
2.Montáž rozvodov
Elektroinštalácia– vysekanie drážok a natiahutie elektrických rozvodov, rozloženie vypínačov, zásuviek, svietidiel a iné.
Vodoinštalácia – vysekanie drážok, montáž nových rozvodov teplej a studenej vody a rozvod odpadu.
3.Omietnutie a vyspravenie stien pod obklad a pod jemnú omietku.
4.Obkladanie stien a kladenie dlažby do kúpeľne, toalety, chodby a kuchyne – podľa dohody s majiteľom. Montáž poličiek.
5.Aplikácia jemnej omietky, prípadne stierky.
6.Špárovanie dlažby, obkladov. Montovanie sanitárneho příslušenstva a doplnkov.
7.Hrubé upratovanie a prevzatie stavby.
8.Vyučtovanie ukončených stavebných prác podľa cenovej ponuky.

Celková doba rekonštrukčných prác pri dodržaní všetkých technologických postupov trvá 4 až 6 dní, v závislosti od dohodnutých prác.

Rekonštrukcie a renovácie kúpeľní, bytového jadra a bytov sa pohybujú v cenovom rozpätí od 500€ do 3000€, podľa požiadaviek zákazníka. Cenu upresníme po obhliadke bytu. Obhliadka a kalkulácia ceny za rekonštrukciu a renováciu je nezáväzná a ZADARMO!!!